Uncategorized

Badania instalacji elektrycznej

Zastanawiasz się w jakim celu wykonuje się badania instalacji elektrycznej?

Mają na celu sprawdzenie stanu technicznego badanej instalacji pod względem bezpieczeństwa użytkowników oraz zagrożeń pożarowych jakie mogą wystąpić podczas użytkowania.

Każda instalacja po wykonaniu przez instalatora o przed przekazaniem do eksploatacji powinna przejść sprawdzenie odbiorcze, udokumentowane protokołem.
Badania mają na celu sprawdzenie czy dana instalacja jest zgodna z wymaganiami odpowiednich norm i przepisów.
Nie rzadziej niż co 5 lat instalacja powinna przejść sprawdzenie okresowe

Nie jesteś pewien swojej instalacji?
Twoja instalacja nie przeszła badania?

Zadzwoń

608 579 956