Uncategorized

Jak należy prowadzić przewody instalacji elektrycznej cz. 2

Przy praktycznej adaptacji poddasza należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie instalacji elektrycznej. Musi ona spełniać wszelkie warunki przeciwpożarowe. Więźba zwykle jest wykonana z elementów drewnianych, które łatwo zajmują się ogniem, dlatego też instalacja musi być w tym miejscu profesjonalnie rozplanowana i wykonana.

 

Zalecenia dotyczące wykonywania instalacji elektrycznej na poddaszu

  • prowadzimy przewody w specjalnych peszlach o właściwościach niepalnych,
  • do wykonania instalacji oświetleniowej używamy przewodów miedzianych o przekroju min. 1,5 mm²,
  • do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych używamy przewodów miedzianych o przekroju min. 2,5 mm²,
  • do zabezpieczania obwodów oświetleniowych używamy zabezpieczeń o prądzie znamionowym 10 A,
  • do zabezpieczania obwodów gniazd wtyczkowych używamy zabezpieczeń o prądzie znamionowym min.16 A,
  • wykonywanie instalacji bez puszek rozgałęźnych, tj. sprowadzenie wszystkich przewodów do rozdzielni,
  • zabezpieczenie instalacji na strychu oddzielnym wyłącznikiem różnicowoprądowym o prądzie upływu 30 mA.

Korzystamy tylko z profesjonalnych produktów takich jak rury giętkie (peszle) z firmy Kopos, które można montować w pomieszczeniach o większym ryzyku wystąpienia pożaru.

Instalacja elektryczna powinna być zawsze wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Samodzielne jej układanie stanowi poważne ryzyko porażenia prądem lub wywołania pożaru.

 

Chcesz mieć wykonaną profesjonalnie instalację elektryczna?

Zadzwoń i umów się na rozmowę

608 579 956