Uncategorized

Oblodzone rynny to już nie problem

Kable grzejne zamontowane na dachu i rynnach zapobiegną ich oblodzeniu i powstawaniu sopli. Systemy przeciwoblodzeniowe to dobre rozwiązanie.

Na dachu i w rynnach samoregulujące kable grzejne zapobiegają gromadzeniu się i osuwaniu śniegu oraz tworzeniu się sopli. Przewody montuje się w linii prostej wzdłuż rynien i rur spustowych. Na rynnach skrzynkowych szerszych niż 30 cm i na dużej powierzchni dachu układa się równolegle dwa przewody (lub więcej). Jeśli woda z rynien jest odprowadzana do kanalizacji deszczowej, przewód powinien sięgać poniżej strefy przemarzania.

 

Zadzwoń i dowiedz się więcej jak uniknąć sopli nad Swoim wejściem.